σπουδαιοπάρωδος


σπουδαιοπάρωδος
-ον, Α
αυτός που συνθέτει παρωδίες σοβαρών λόγων.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σπουδαίος + παρῳδός «ποιητής παρωδιών»].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.